Takaisin etusivulle

Tietosuojaseloste

Mielenkoti käsittelee asiakkaiden henkilötietoja huolellisesti pitäen huolta vastuullisena terveydenhuoltoalan toimijana tietosuojaan liittyvistä velvollisuuksistaan. Noudatamme toiminnassamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeistuksia henkilötietojen käsittelystä, täyttäen näin General Data Protection Regulationin (GDPR) vaatimukset.

Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota henkilötietojen huolelliseen ja tietoturvalliseen käsittelyyn sekä noudatamme ja kehitämme toimialan yleisiä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 §:n mukaan potilasasiakirjoihin merkitään hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi kaikki tarpeelliset tiedot.

Mielenkodissa henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on niiden käsittelyyn oikeus ja asianmukaiset työtehtävät. Mielenkoti ei luovuta tietojasi edelleen kolmansille osapuolille lukuun ottamatta rekisteröidyn oman suostumuksen tai lainsäädännön (785/1992) 13 § perusteella. Käyttäessämme palveluissamme yhteistyökumppaneita, vastaamme myös heidän toiminnastaan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tarkempia tietoja rekisterinpitäjä Mielenkodin henkilötietojen käytön periaatteista sekä yhteystiedot ja lisätietoja löydät alla olevista tiedostoista.

Tietosuojavastaava: Laura Rantanen, laura.rantanen@mielenkoti.fi

Tietosuojaseloste, PDFOmavalvontasuunnitelma, PDF