TRE®


TRE® (Stress, Anxiety, Tension and Trauma Raelising Exercises) on Yhdysvaltalaisen tri David Bercelin kehittämä yksinkertainen harjoitusmenetelmä, joka käynnistää kehon luontaisen palautumisen stressin ja traumojen synnyttämistä jännitteistä. TRE:n avulla voit helpottaa stressioireitasi ja edesauttaa kehosi rentoutumista sekä edistää rasituksen jälkeistä palautumista. TRE-stressinpurkuliikkeillä käynnistetään palautumismekanismi joka useimmilla ilmenee kehon tärinänä, vapinana tai erilaisina kehon liikkeinä.

TRE-menetelmää käyttäneiden kokemuksia harjoittelun vaikutuksista:

 • Vähemmän huolia ja ahdistusta
 • Vähemmän traumasta johtuvia stressioireita
 • Enemmän energiaa ja kestävyyttä
 • Parantunut parisuhde
 • Vähemmän työstressiä
 • Parempi uni
 • Vähemmän parisuhdekonflikteja
 • Vähemmän lihas- ja selkäkipuja
 • Lisääntynyt notkeus
 • Parantunut impulssikontrolli ja tunteiden hallinta
 • Vähemmän vanhojen vammojen aiheuttamia haittoja
 • Vähemmän vakavasta sairaudesta johtuvaa ahdistusta
 • Vähemmän kroonisen sairauden aiheuttamia haittoja

TRE:n perusteet on suositeltavaa opetella aloituskurssilla tai yksilöohjauksessa. Autan TRE- prosessin alkuun ja tarvittaessa minulta saa apua myös prosessin myöhemmissä vaiheissa.

TRE on vaikuttava menetelmä, ja prosessin eteneminen on hyvin yksilöllistä. Joillakuilla prosessi voi nostaa pintaan hautautuneita mielikuvia, tunteita ja muistoja, joten negatiivisiakin tuntemuksia saattaa ilmetä. Tähän on hyvä varautua ja hyväksyä se osana prosessia. Toisilla prosessi etenee ilman tunnekokemuksia ja tuottaa ainoastaan positiivisiksi koettuja vaikutuksia alusta lähtien.

Lisätietoa menetelmästä: 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/09/18/tarinaharjoittelu-auttaa-kun-jarkyttava-tilanne-jaa-kehoon-sailoon

trefinland

traumaprevention