Psykoterapia

Tarvitsetko apua ihmissuhdeongelmiin, jännittämiseen tai ahdistuneisuuteen? Tunnistatko itsessäsi työuupumuksen tai masennuksen oireita? Oletko elämäntilanteessa, jossa kaipaat apua uuden suunnan löytämiseen ja muutoksen toteuttamiseen? Koetko olevasi kriisitilanteessa esimerkiksi vakavan sairastuminen tai läheisen menettämisen takia tai oletko joskus joutunut traumaatiseen tilanteeseen, josta on vaikea päästä yli?

Olen erityistason psykoterapetti (Valvira ja KELA 2015) ja lähestymistapani on voimavara- ja ratkaisukeskeinen, mutta sovellan myös muita terapiamenetelmiä yksilöllisesti kunkin asiakkaani tarpeisiin.

Psykoterapiapalvelut:

  • Lyhytterapia; yksittäinen konsultaatio tai 5-20 kerran terapiajakso, jonka maksaja voi olla esim. asiakas itse, työnantaja tai vakuutusyhtiö. Mahdollisuus toteuttaa terapia myös kokonaan tai osittain videovältteisesti.  
  • Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia (1-3 vuotta). Toimin Kela kuntoutuspsykoterapin palveluntuottajana: yksilöpsykoterapia nuorille (16-25 vuotta) ja aikuisille. Kelan korvaus yksilöterapiassa on 57,60 €/käynti, käynnit toteutetaan useimmiten 1-2 x viikossa.
  • Nuorten vanhempien on mahdollista hakea Kelan tukea vanhempainohjantaan, josta Kelan korvaus on 57,60 €/kerta .

    Terapiasuhteen aluksi on tärkeää kartoittaa tilanteesi ja tutustua toisiimme rauhassa, jotta voit kokea olosi turvalliseksi ja luottamukselliseksi. On tärkeä löytää yhteiselle työskentelylle tavoite, jonka toteutumista voimme arvioida terapiatyöskentelyn aikana. Toisinaan tavoitteen määrittelemiseksi pitää tarkastella sinun elämäntilannettasi ja siinä ilmeneviä haasteita ja ongelmia ja palata myös menneisyyteen ja aikaisempiin vuorovaikutussuhteisiin, jotta ymmärrämme, mihin meidän kannattaa tässä hetkessä ja tulevaisuudessa kiinnittää huomiota. Keskustelun lisäksi hyödynnän terapiatyössä mindfulness- ja TRE-harjoittelua, sekä erilaisia toiminnallisia ja kehollisia menetelmiä.

 

KELA:n kuntoutuspsykoterapia

Ohjeet KELA:n kuntoutusterapian hakemiseen

Psykoterapiaan hakeutujan opas 

Tietoa ratkaisukeskeisyydestä